Tag: शिवमन्दिरः

महाकाल मन्दिरः

महाकाल मन्दिरस्य परिचयः महाकाल मन्दिरः भारतस्य मध्यप्रदेशे उज्जयिन्यां अवस्थितः एकः प्रख्यातः शिवमन्दिरः अस्ति। एषः मन्दिरः महाकालेश्वरः नामकः शिवलिङ्गस्य स्थले प्रतिष्ठितः अस्ति। उज्जयिनी नगरी स्वयं प्राचीनतमां ऐतिहासिकां धार्मिकां च नगरीषु गण्यते।…